Stovėjimo aikštelės taisyklės

 1. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė yra PRIVATI TERITORIJA.
 1. Šios taisyklės reglamentuoja transporto priemonių statymą ir įpareigoja visus asmenis (transporto priemonių valdytojus ir savininkus), statančius transporto priemones aikštelėje, laikytis nustatytų taisyklių ir tvarkos. Laikoma, kad transporto priemonių valdytojai ir savininkai, statantys transporto priemones stovėjimo aikštelėje, yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Nesilaikantys taisyklių transporto priemonių valdytojai ir savininkai sutinka, kad gali būti nubausti dėl taisyklių nesilaikymo.
 1. Transporto priemonių stovėjimas aikštelėje ir/ar atskirai skirtoje teritorijoje yra mokamas pagal tos dienos tarifą, kuris yra paskelbtas įvažiuojant į stovėjimo aikštelę. Už suteikiamas transporto priemonių stovėjimo paslaugas privaloma sumokėti prieš išvažiuojant iš stovėjimo aikštelės. Transporto priemonių stovėjimu aikštelėje galima naudotis visą parą.
 1. Įvažiuoti į aikštelę galima tik apsaugos darbuotojui užregistravus mašinos numerius sistemoje bei davus leidimą.
 1. 1 valanda stovėjimo ir registracija nemokama. Prastovėjus ilgiau nei valandą imamas mokestis pagal nurodytą kainininką.
 1. Iškvietimas vykdomas per švieslentes ir racijos pagalba (10 kanalas). Išgirdus savo numerius per raciją ar pamačius juos švieslentėje, galima išvažiuoti iš aikštelės.
 1. Išvažiuojant iš aikštelės, prie kelio užtvaro, jei prastovėta ilgiau nei valanda, susimokėti už prastovėtą laiką arba pateikti UAB „Durga“ apsaugos darbuotojui apmokėjimo kvitą, jei buvo susimokėta iš anksto.
 1. Sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už transporto priemonės stovėjimą, mokėjimo kvitas išduodamas kasoje.
 1. Transporto priemonių valdytojai ir savininkai patys atsako už stovėjimo aikštelėje pastatytų transporto priemonių saugumą, krovinio saugumą, asmenų saugumą. Aikštelės valdytojas nėra materialiai atsakingas už stovėjimo aikštelėje stovinčios transporto priemonės saugojimą ir/ar saugumą ir/ar žalą, padarytą šioms transporto priemonėms, kroviniams, vairuotojams ar kitiems asmenims, įskaitant trečiųjų asmenų veiksmus.
 1. Jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už suteiktas transporto priemonės stovėjimo paslaugas fakto, laikoma, kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatydamas transporto priemonę stovėjimo aikštelėje, patvirtina, jog tokiu stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo atveju, sutinka sumokėti už faktiškai jam suteiktas paslaugas (naudojimosi stovėjimo aikštele laiką).
 1. Stovėjimo aikštelėje gali būti parkuojamos tik registruotos ir techniškai tvarkingos transporto priemonės (neleidžiančios tepalų, nebraižančios aikštelės dangos ir pan.). Nesilaikant šių reikalavimų, transporto priemonių valdytojai ir savininkai tiesiogiai prisiima pilną atsakomybę ir jiems priskirtas nuobaudas iš visų LR valstybės institucijų.
 1. Aikštelėje draudžiama palikti stovėti transporto priemonę taip, kad ji kliudytų įvažiavimui į aikštelės teritoriją ar išvažiavimui iš jos, blokuotų specialių transporto priemonių privažiavimą prie šiukšlių konteinerių, užstatytų kitas transporto priemones ar sudarytų bet kokias kitas kliūtis patekti į transporto priemonių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos.
 1. Aikštelėje yra draudžiama šiukšlinti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą ar trukdyti kitiems asmenims, taip pat daryti žalą, išmontuoti ar kitaip keisti visą aikštelės teritorijoje esančią įrangą, prietaisus bei remontuoti, plauti transporto priemones ir pan.
 1. Be išankstinio raštiško aikštelės valdytojo sutikimo, draudžiama stovėjimo aikštelėje palikti transporto priemonę, kuri reklamuoja prekes ar paslaugas įvairiomis formomis ar būdais.
 1. Sunkiąsias transporto priemones, dujovežius, chemines ir/ar sprogstamas medžiagas gabenančias transporto priemones, eismo įvykio metu sugadintas transporto priemones, galima palikti stovėjimui tik atskirai skirtoje aikštelės valdytojo paskirtoje vietoje, tokių transporto priemonių stovėjimui gavus išankstinį aikštelės valdytojo leidimą/sutikimą.
 1. Transporto priemonės, ketinančios vykti per valstybės sieną, įvažiuodamos į aikštelę „Eilių valdymo informacinės sistemos” automatiškai registruojamos ir statomos į krovininių transporto priemonių eilę, laukiančių vykti per valstybės sieną
  • Prie įvažiavimo į aikštelę transporto priemonė registruojama į Eilių valdymo informacinę sistemą
  • Transporto priemonių vairuotojai, kuriomis gabenami greitai gendantys, pavojingi kroviniai, AEO vežėjai, apsaugos darbuotojui privalo pateikti tai įrodančius dokumentus;
  • Transporto priemonių vairuotojai iškviečiami vykti į Medininkų/Šalčininkų pasienio kontrolės punktus per radijo ryšį ir per švieslentes, esančias aikštelės teritorijoje ir paslaugų pastate esančiame monitoriuje;
  • Užsižiebus eilės numeriui, vairuotojas privalo valandos bėgyje apmokėti už stovėjimą aikštelėje bei kitas suteiktas paslaugas ir išvykti į Medininkų/Šalčininkų PKP. Jei per nustatytą laikotarpį vairuotojas neišvyksta, automobilis automatiškai statomas į eilės galą;
  • Jei dėl kokių nors priežasčių vairuotojas negali išvykti kai ateina jo eilė, apie tai jis iš anksto privalo informuoti apsaugos darbuotoją;
  • Iš aikštelės išvykęs automobilis, privalo per 2 val. nuvykti prie Medininkų/Šalčininkų PKP, jei to nepadaro, laikoma, kad vairuotojas atsisakė vykti per valstybės sieną, todėl norėdamas toliau tęsti kelionę per valstybės sieną privalo iš naujo registruotis į eilę vykimui per valstybės sieną.
 1. Visa aikštelės teritorija stebima vaizdo stebėjimo kameromis.
 1. Filmuoti ar fotografuoti Bendrovės teritoriją leidžiama tik su Bendrovės vadovybės leidimu.
 1. Prekyba be Bendrovės vadovybės leidimo yra draudžiama.
 1. Visais atvejais už aukščiau minėtų reikalavimų nesilaikymą atsako transporto priemonės valdytojas arba savininkas, taip pat prisiima pilną atsakomybę už LR įstatymų nesilaikymą.