Intrastat ataskaitos

  • Pildome statistinę gabenamų krovinių apskaitą – INTRASTATĄ, pagal Europos Sąjungos reikalavimus, Muitinės departamento nustatytu duomenų formatu;
  • Pristatome muitinei;
  • Registruojame;
  • Darome patikslinimus.